BGGA Sp. z o.o.
Krańcowa 10/1
02-493 Warszawa

KONTAKT:
bgga@bgga.pl

Andrzej Gut:
533 102 110

Stadion Narodowy
System informacji wizualnej
Poczta Polska
Projekty autorskie znaczków i kartek
pierwszego dnia obiegu
PKP SA
Obsługa marketingowa PKP SA Twoja Kolej
PKP InterCity
Kampania promocyjna
PKP InterCity
Kampania promocyjna
PKP InterCity
Projekt kampanii promocyjnej